Make your own free website on Tripod.com

 

 

201- "Demir tavında iken (sıcakken) dövülür." Fransız Atasözü
202- "Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)" Hz.Muhammed
203- "El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)" Hz.Muhammed
204- "Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)" Hz.Muhammed
205- "El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.) Hz. Muhammed
206- "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflâtun 
207- "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz."  Bud Holiday 
208- "Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar."  Ovidius 
209- "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.." Pir Sultan Abdal
210- "Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.." Hz-Ali
211- "Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma." Shakespeare
212- "Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek." John Gaisworty
213- "Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır." Darwin
214- "Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır." Voltaire
215- "Selamet, muhalefeti   ve ilmin, ayrılmayı gerektirdiği şeye girmeyi terketmek suretiyle selameti arayanın arkadaşıdır..."
Cüneyd-i Bağdadi
216- "Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah'a yönelmendir.." Ebu Hafs
217- "Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir.."Hz.Muhammed
218- "Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.." Hz.Muhammed
219- "Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.." Serrac
220- "Mü'min'in ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.." Hz.Muhammed
221- "Tasavvuf, Hakk'ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.." Cüneyd-i Bağdadi
222- "Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!." Ahmed Hulûsi
223- "Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.." Hz.Muhammed
224- "Sen Halktan gerçeği gizledin, onlar seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise onlara gerçeği söyledim, beni taşladılar.." Cüneyd-i Bağdadi
225- "Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır.." Hz.Muhammed
226- "Var veya yok, nefyedilen veya baki olan benim, Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim...
Benim bağlanan ve çözülen, içilen, hem de saki, Hazine, fakir de benim, hallakım, halkım da benim..." Abdulkerim Ceyli
227- "Şüphe, doğruyu bulduran bir duygudur.." A.F.Y
228- "Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır.."  Albert Einstein
229- "Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır." A.F.Y
230- "Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür." Ahmed Hulûsi
231- "Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz." A.F.Y 
232- "Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.."  Hz-Ali
233- "Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır." Lucille S. Harper 
234- "Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor." George Bernard Shaw 
235- "Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir." Philip Sidney
236- "Okunacak en büyük kitap insandır.." Pir Haci Bektasi Veli
237- "Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir."  Tolstoy
238- "Batıni müşahade, zahirdeki değerlendrmeyle netleşir." A.F.Y
239- "Hile yapanın başarısı, asla süre gitmez.." Ahmed Hulûsi
240- "İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu "emmare" nin dışa vurmasından başka bir şey değildir!." Ahmed Hulûsi
241- "Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü, Sarhoşlarda ayan oldu, göründü perdelerinden..."Abdûlkerim Ceyli 
242- "İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.." Montesquieu
243- "Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.."  Albert Einstein
244- "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.." Leo Tolstoy
245- "İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.." Hz.Muhammed
246- "Arar idim Allah'ı buldum.. Buldum da ne oldu?.." Yunus Emre
247- "Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.." Hz.Muhammed
248- "Bilinenin ispatı gerekmez.." AFY
249- "Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir."A.F.Y
250- "İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.."Ken'ân Rifâî
251- "Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..   'BEN'liğidir var olan, adını silebilsen!..    Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın...   Zât-ı Hak'tır varlığın, "NEFS"ini görebilsen!.." Ahmed Hulûsi
252- "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol    Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,   Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..   Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,   Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,    Hoşgörülükte deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün,    Ya göründüğün gibi ol...." Mevlâna
253- "Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir." A.F.Y
254- "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar"  Balzac
255- "Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla." Geothe
256- "Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı." Sadi
257- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."Yıldırım Beyazıt
258- "Tohum ek, vermezse toprak utansın." Necip Fazıl
259- "Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir." W.Shakespeare
260- "Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır." Balzac
261- "Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur." Hyman Rickover
263- "Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar." H. Dunant
264- "Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter." Conficius
265- "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir." Conficius
266- "Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın"Hz. Muhammed
267- "Kim Cuma günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur" Hz. Muhammed
268- "Yolculuk edin sıhhat bulursunuz" Hz. Muhammed
269- "Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir"
Hz. Muhammed
270- "Yolculuk azaptan bir parçadır" Hz. Muhammed
271- "Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeğe acele etsin"Hz. Muhammed
272- "Hac ve Umreye gidenler Allahın elçileridir"Hz. Muhammed
273- "Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır"Hz. Muhammed
274- "Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın"Hz. Muhammed
275- "Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;
1) Ganimetler bana helal kılındı
  2) Bana şefaat etme yetkisi verildi
3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak baas olundum.. (gönderildim)" Hz. Muhammed
276- "Rüya Allah'tan, Hilm Şeytandandır"Hz. Muhammed
277- "Dünya uyuyanın rüyası gibidir"Hz. Muhammed
278- "Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin" (Cuma namazı ile ilgili) Hz. Muhammed
279- "Tabi kendileri için Adil ve Zalim bir imam bulunupta, Cuma kılmak imkanı varsa, bilmiş olunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur." Hz.Muhammed
280 "Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır" Hz. Muhammed
281- "İbrahim benim oğlumdur. O memede iken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennete tamamlayacaktır." Hz. Muhammed
282- "Onlar, o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir"Hz. Muhammed
283- "Allah'tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar"Hz. Muhammed
284- "Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir"Hz. Muhammed
285- "Siyah cehennem ehlinin boyasıdır"Hz. Muhammed
286- "Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır"Hz. Muhammed
287- "Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir"Hz. Muhammed
288- "Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler."Seneca
289- "Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dünkü halimizden üstün olmamızdır."Seneca
290- "Eğer siz Newton'sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir."Zukianos
291- "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz."Zukianos
292- "Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür."  Eflâtun
293- "En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır."Eflâtun
294- "Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde."Geothe
294- "Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur."Conficius
295- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder." Gazâli
296- "Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun  .Hz. Ali
297- "Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır." Cuneyd-i Bağdadi
298- "Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz."Berthard Russel
299- "Ey Allah'ım senin dininin gayretiyle ve senin hoşnutluğunu sağlamak için beni katletmek üzere toplanan kullarını afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını yapmayacaklardı; eğer sen onlardan gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip olmayacaktım." Hallac-ı Mansur
300- "CÜCE dağa da çıksa CÜCE'dir. DEV kuyuya da girse DEV'dir..."