Make your own free website on Tripod.com

                 

400- "Fenalığın içine kolayca girilir; fakat güçlükle çıkılır."Maintenon

401- "Bismillah de; sağ elinle ve önünden ye."Hz. Muhammed

402- "Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden, o kimseyi tanıdığını iddia etme."Johann Kaspar Lavater

403- "Tüm insanlar orijinal olarak doğar birçoğu kopya olarak ölür."Atasözü

404- "Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünki."Nietsche

405- "Kişisel sevgi her ne kadar has ve yoğun olsa da mutlaka bağlayıcıdır; özgür sevgi ise herşeyi kapsayan sevgidir. Maharaj

406- "Kazayı ancak dua çevirir. Hz. Muhammed

407- "İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun."Hz. Osman

408- "İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin.. Ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin...Mevlâna

409- "Şüphesiz ki İbrahim, Mekke'yi haram kılmış, orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine'yi haram kıldım."

Hz. Muhammed

410- "Ehlullâh ile halk arasındaki fark, bir toz tanesi ile, Everest Dağı arasındaki fark gibidir."A.F.Y

411- "Tanrıyı dışarda yukarda düşünenler, ruhun da bedene dışarıdan, yukarıdaki tanrının yanından geldiğini düşündüler!.

'Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.."Ahmed Hulûsi

412- "Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz."

Hz. Muhammed

413- "Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut."Machiavelli

414- "Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar."Hz. Muhammed

415-"Acı, bir saati on saat yapar."William Shakespeare

416- "Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.  Nietsche

417- "Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme."Schopenhauer

418- "Dininde muhlis ol ki amelin azı sana yeter."Hz. Muhammed

419- "Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin."Hz. Muhammed

420- "Hoşlandığın şeyler seni cennete ulaştırmaz."A.F.Y

421- "Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz."Karacaoğlan

422- "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır."Hz. Ali

423- "Bal her ağıza tatlılık verir."Mevlâna

424- "Ağzım balık yesin ama ayağım suya değmesin isteriz."İngiliz Atasözü

425- "Bazı şeyleri basite almanın, gerçeği örtmekten farkı yoktur."A.F.Y

426- "Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi."Hz. Muhammed

427- "Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmaya hazırlar. Yazmak ise olgunlaştırır."Francis Bacon

428- "Bismillahirrahmanirrahim, diyenlerden başkası, dünyadan çok susamış olarak çıkar."Hz. Muhammed

429- "İnsanlardan hiçbirşey beklemeyen mutludur. Çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır."Alexander Pope

430- "İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariblere."Hz. Muhammed

431- "Kaybettiklerin seni kaybetmemeli."A.F.Y

432- "Hazine eziyet çekene gözükür."Mevlâna

433- "Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz." Hz. Ali

434- "İdrakta, idraksizlik, idraksizlikte idrak vardır."A.F.Y

435- "İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü'min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir."Hz. Muhammed

436- "Çünki bildim mü'minin kalbinde bir Allah var. Nice izzet etmedin ol beyte kim, Allah var.

Her ne var ise Âdem'de var.   Âdemde ara Hakkı sen,   Olma iblis-i şaki Âdem'de sırrullah var." Seyyid Nesimi

437- "Ehl-i dünya dünyada. Ehl-i ukbâ ukbâda,  Her biri bir sevdâda,  Bana Allahım gerek." Lâedri

438- "Fizyolojik beraberliğin, ruhsal beraberlik ile ilgisi yoktur. A.F.Y

439- "Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin." Hz. Muhammed

440- "Sen kendini küçücük et-kemik sanırsın. Oysa sende alem-i ekber gizlidir." Hz. Ali

441- "Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır."Hz. Süleyman

442- "Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur." Hz. Muhammed

443- "Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar)." Hz. Muhammed

444- "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil."A. Claudius

445- "Her gülün dikeni vardır ama her dikenin gülü yoktur."Mevlâna

446- "İsrafilin sağında Cebrail, solunda Mikâil vardır."Hz. Muhammed

447- "Kişi, kendini beğenerek "helâk oldu bu insanlar!" derse en helâk olanı kendi olur.Hz. Muhammed

448- "İnsanlardan iki kişi dahi kalsa kureyşin hakkı devam edecektir.Hz. Muhammed

449- "Uyku belleği korumanın en iyi yoludur."A.F.Y

450- "Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekke’ye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerif’e iker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebevi’ye diker. Üçüncü bayrağı Kudüs’e diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur."Hz. Muhammed

451- "Ben, Musa’nın zahirinin hocasıyım."Hızır (a.s.)

452- "Düşünmeyen ve arınmayan insan, Hadisleri ve Kur ‘an ‘ı değerlendiremez." A.F.Y

453- "Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur."Hz. Muhammed

454- "Elmas, nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz."Conficius

455- "Bir şey, taklid olarak değil, yaşamak için yapılmalıdır."A.F.Y

456- "Dilin düşüncenden önce hareket etmesin."Chilon

457- "Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki başarabilesiniz."Conficius

458- "Peygamberlerin sayısı: Yüzyirmidörtbindir. Bunlardan resul olanlar üçyüzonbeştir. Hz. Muhammed

459- "Bu ilim, tevil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır." Hz. Muhammed

460- "İftira, gıybet tevil edilmez." A.F.Y

461- "Her insan içinde yaşadığı çağın yaratığıdır. İçlerinden pek azı kendilerini zamanlarındaki düşüncelerin üstüne yükseltebilirler." Voltaire

462- "Kıyamet gününde Ademoğullarından, dağlar gibi sevapları bulunan kavimler huzura çıkarılacaklar. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine: 'Onda sizin hiç bir nasibiniz   yoktur!' diye seslenilecek." Hz. Muhammed

463- "Gözü yemde olan balık yakasını oltadan kurtaramaz."Atasözü

464- "Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır."S.Smiles

465- "El-Hamdu lillah, şükrün başıdır."Hz. Muhammed

466- "Her hissediş, her duyuş sevgi değildir. Onu, gerçek kimliği ile karşınıza çıktığında anlamış olursunuz."A.F.Y

467- "Bütün ülkeler Allah'ın ülkeleri, kullarda Allah'ın kullarıdır. Öyle ise neresi daha iyi işine geliyorsa orada otur."

Hz. Muhammed

468- "Kişi (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor."Hz. Muhammed

469- "Bir şeyi anlamak o şeyi bağışlamak demektir."Buda

470- "Herşeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir."Hz. Muhammed

471- "İnsana birşeyler verebilen, bazı şeyleri alıp götüren konuşma sohbettir."A.F.Y

472- "Senden sana sığınırım."Hz. Muhammed

473- "Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için."Shakespeare

474- "Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını anlarsın."Hz. Muhammed

475- "Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız."Hz. Muhammed

476- "Herşeyi kendinin başardığını sananlar küçülür."Abraham Lincoln

477- "Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir."Hz. Muhammed

478- "Ben arıyım diyorsun ama, balın varmı?"Pir Sultan Abdal

479- "Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder."Hz. Muhammed

480- "Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebildiğin kadar yersin..."Mevlâna

481- "Bir anlık kızgınlığı önlersen, yüz günlük kederden kurtulursun."Çin atasözü

482- "Kendi veya başkasının yetimini koruyan bir kimse ile ben, cennette şöyle yanyana bulunacağız."Hz. Muhammed

83- "Denizi testiye doldursan, alabildiği kadar su alır. Gerisi kalır..."Mevlâna

484- "Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak için ölmeye hazırım."Voltaire

485- "Birgün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın."Hz. Muhammed

486- "Büyük balık dipte yüzer."İngiliz atasözü

487- "Sebat başarının en büyük garantisidir."S.Smiles

488- "El mevt-ü Hakkın..." (ölüm haktır)Hz. Muhammed

489- "İşleyen demir ışıldar"Atasözü

490- "Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, doğduğu yerden izinin kesildiği yere kadar, kendisi için cennette ölçü konulur."Hz. Muhammed

 

491- "Bir Nebi gördüm, yanında çok az ümmet vardı. Bir Nebi gördüm yanında 2-3 kişi vardı. Bir Nebi gördüm yanında

 hiçkimse yoktu. Büyük bir topluluk gördüm işte bunlar benim ümmetim dedim. Hayır o senin değil Musa'nın ümmeti dediler.

 Ufka bak dediler baktım, alabildiğine dolu idi, diğer ufka bak dediler ora da dolu idi. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden 

 70 bin kişi sorgusuz hesapsız cennete gidecektir dediler, sahabeden biri; "Ya Resûlullah 70 binin içinde ben varmıyım?" diye 

 sordu... Resûlullah evet dedi, ikinci bir sahabi; "Ya Resûlullah ben de varmıyım diye sordu, hayır o seni geçti (ikinci soran için). Hz. Muhammed

  492- "Kırılma, eğilmeyi bil." A.F.Y

493- "Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur."Hz. Ali

494- "Sakin ol ben kral değilim; ben kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum." Hz. Muhammed

495- "Çalışmak en hayırlı sermayedir."Hz. Ömer

496- "Yükselen her şey düşer."Sallut

497- "Dünü bugüne taşıyan, dünün yükünü taşır."A.F.Y

498- "Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi veya Resûl giyisisini kuşanıpda, zalim-kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır."Hz. Muhammed

499- "Büyük felaketler, büyük insanların yetiştiği okuldur."Napolyon

500- "Kardeşim, ancak fikirdir varlığın,  Gerisi et ve kemiktir bir yığın."Mevlâna