Make your own free website on Tripod.com

            

 

Kedi ve Köpeklerimize neden Aşı yaparız ,onları tehdit eden hastalıklar nelerdir

 

Evinde kedi ve köpek bulunduran her hayvan severin aşı ile ilgili bazı soruların cevaplarını bilmesi gerekir. Biz size kısaca kedi ve köpeklerin önemli hastalıklarına değinip, hastalıkları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Yaygın Olarak Bilinen Önemli Köpek Hastalıkları

·        D. DİSTEMPER: Köpek gençlik hastalığı

·        H. ENFEKSİYÖZ CANİN HEPATİTİS: Enfektisöz köpek hepatiti.

·        P. CANİN PARVO VİRÜS: Köpek parvo virüs enfeksiyonu - kanlı ishal

·        C. CANİN CORONA VİRÜS: Köpek viral enteritis

·        L. LEPTOSPİRA CANİCOLA LİCTEROHAEMORGAHİAE

·        R. RABİES: Kuduz

·        P12/Bb: PARAİNFLUANZA II+BORDETELLA

·        BRONCHİSEPTİCA: kennel cough syndrome: Köpek barınak öksürüğü.

Köpek Yavrularını Hangi Aydan İtibaren Aşılayabiliriz ?

Düzenli olarak aşılanan annelerden doğan yavrular maternal antikorlara sahiptirler. Bu maternal antikorlar tedrici olarak azalır ve 12 hafta dolaylarında tamamen ortadan kalkar. Genel olarak böyle yavruların 6 haftadan önce aşılanmaması tavsiye edilir.

Bağışıklık durumu bilinmeyen annelerden doğan yavrular 6 haftadan 2-3 hafta önce başlıyarak 10-15 günde bir olmak üzere 7-8 haftaya kadar aşılanabilirler, daha sonra 12 haftada bir tekrarlanabilir.

Sağlıklı Olmayan Bir Köpeği Aşılayabilir miyiz ?

HAYIR. Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanabilmektedir. Yavrunun her aşılanma öncesi mutlaka bir klinik muayeneden geçmesi gerekir.

Dikkat edilecek kriterler:

·        Yüksek ateş

·        Aktif kronik, subakut veya akut hastalık

·        İç parazitler

·        Üç haftadan daha kısa bir sürede yapılan enjeksiyonlar, (Serumu hiperimmunize edecek uygulamalar.)

Gebe Hayvanları Aşılayabilir miyiz ?

Gebelik aşılamayı engelleyen bir durum değildir. Ancak gebe dişiler aşılanırken gerekli önlemler alınmalı ve özen gösterilmelidir.

Sadece gebe kedilerde canlı Feline Panleucopenia aşısı kesinlikle uygulanmamalıdır.

Aşılamanın Dozu Nedir ?

1ml/doz Hayvanın yaşı, ırkı ve ağırlığı dikkate alınmaz.

Aşılar tek tek yada kombinasyonlar halinde çeşitli firmalara ait, değişik adlar taşımaktadır. Aşı seçimi ve aşılama programları tamamen veteriner hekimin seçimine bırakılmıştır.

Köpekler İçin Örnek Bir Aşılama Programı

·        7. hafta KARMA AŞI 1 (Canine distemper, Hepatit, Parvo, Lepto+Corona)

·        9. hafta KARMA AŞI 2

·        10. hafta KENNEL COUGH 1

·        11. hafta KENNEL COUGH 2

·        12. haftadan sonra RABİES (kuduz)

Aşılamalar her yıl tek doz olarak tekrarlanır.

Kedilerin Önemli Hastalıkları.

P. FELİNE PANLEUCOPENİA: Kedi gençlik hastalığı
HC. HERPES VİRUS + CALİCİ VİRUS: Corİzİa - kedi gribi
R. RABİES: Kuduz
Felv. FELİNE LEUCEMİA: Kedİ leucisisi

Kediler İçin Örnek Bir Aşı Programı

·        7- 8 haftalarda KARMA AŞI ( Herpes Virus, Calici Virus, Panleucopenia)

·        10-11 haftalarda KARMA AŞI 2

·        12-13 haftalarda LEUCOCEL 2 (Kedİ lösemi aşısı)

·        14-15 haftalarda RABİES (Kuduz )

Aşılar her yıl tek doz olarak tekrarlanmalıdır.