Make your own free website on Tripod.com

                             

 

Hayvanlar hayatlarının her döneminde çeşitli hastalıklara maruz kalırlar. Yavruya aşılı anneden geçen antikorların etkisi sona erdiğinde enfeksiyonlara duyarlı hale gelirler. Enfeksiyonlara yakalanmadan kendi bağışıklık sisteminin gelişmesi için antikor üretecek hücrelere sahip olmaları gerekmektedir. Hayvanlarda bu antikorların oluşabilmesi için aşılamaların zamanında ve tam olarak yapılması gerekir.


KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI
FEBRİS İNFECTİOSA CANNİS (CANİNE DİSTEMPER)


Köpeklerin genölik hastalığı bulaşıcı ve viral bir hastalıktır. hastalığı oluşturan virus Tarpei Canis'tir. Fakat hastalık her zaman diğer sekonder mikroorganizmalarla birlikte seyreder, anne sütü emen yavrular antikorlar sayesinde hastalığa karşı 2 ay hatta 3 aya kadar dayanabilirler. Bunedenle hastalık 3-12 aylık köpeklerde daha yaygındır. Yüksek ateşle başlayan (40-41c) hastalık iştahsızlık, deprasyon, burun ve göz akıntıları, kusma ishal ile devam eder. Hastalığa yakalanan köpeklerin büyük bir kısmı ölür (% 60-70).

Hastalığın klinik olarak bilinen 5 formu vardır.

Baş-göz formu

Broncho pneumonia formu

Gastro-intestinal formu

Sinirsel formu

Deri formu

Hastalığın en çok görülen formu solunum tipi olması ile birlikte sindirim sistemi ile ilgili ve sinirsel belirtilerin gözlendiği hastalık formlarınada sıkça rastlanmaktadır. Hastalığın sinirsel formunda sara benzeri nöbetler tikler ve felçler görülür. Hastalığın tedavisi,özel bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Sekonder bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara engel olunmay a çalışılır. Hastalıktan korunma aşılama yoluyla olmaktadır. Aşılama 6-8 haftalık köpek yavrularına uygulanmalıdır. 15-20 gün arayla en az 2 doz yapılmalıdır.


KANLI İSHAL
(CANİNE PARVO VİRUS)


Köpeklerin bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Etken parvo virus kanlı ishal'e neden olan viruslardandır. Hastalık her yaştaki köpeklerde Gastro-intestinal belirtilere, yavru köpeklerde kalp kası iltahabına (miokarditis) neden olur. Özellikle yavru köpekler için tehlikeli olan parvo viral enteritis'e 2 yaşın altındaki hayvanlarda sık rastlanılmaktadır. Bu hastalığın ilk belirtisi şiddetli kusmadır. Kusmuk gri beyaz renkte ve suludur. Kusmayı sulu kötü kokulu sarıdan kahve renge doğru değişen renkte ishal izler, ishal olarak çıkan dışkıda taze veya pıhtılaşmış kana rastlanır. Yüksek ateş (40-41c) ilk 24 saat içindeki ölümlerin nedeni kusma ve ishale bağlı olarak değişen su kayıplarıdr. Kalp kasının etkilendiği durumlarda yavru köpekler çoğu zaman ölü olarak bulunur.

Hastalıkta ölüm oranı oldukça yüksektir. (% 50-60) Hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Sıvı kaybı giderilmeye çalışılır, antibiyotik ve vitaminlerle sekonder etkenler baskılanabilir, kusma ve ishal kontrol altında tutulmaya çalışılr, korunmada aşılama şarttır.


BULAŞICI KARACİĞER HASTALIĞI
(İNFECTİOUS CANİNE HEPATİTİS. CAV-1)


Hastalığın etkeni adeno viruslardır (CAV-1) Bulaşma hasta hayvanların idrarları ile olmaktadır. Hastalığın en şiddetli formu yavru köpeklerde görülmektedir. Aşılı anneden doğan yavruları anne sütü 5-7 haftaya kadr korur. Bulaşıcı karaciğer hastalığının 13 yaşındaki köpeklerde bile ölüme neden olduğu bilinmektedir. Hastalıkta yüksek ateş (41c) Hastalık çoğu zaman köpek gençlik hastalığı ile beraber seyreder. Hayvanda iştahsızlık, düşkünlük, kusma, vucutta su tutulması gibi belirtiler görülebilir. Hastalık etkeni tüm dokuları enfekte edebilecek yetenektedir. Fakat en çok karaciğeri etkilemektedir ve karaciğerde çeşitli bozukluklar meydana getirmektedir. Hastalığın ileri dönemlerinde korneal oppasite (korneal bulanıklık) şekillenebilir. Mavi göz olarakta adlandırılan bu bozukluğa neden olabilir. Korunma aşılamayla olmaktadır.


ADENOVİRUS TİP-2 ENFEKSİYONU
(CAV-2)


Bu virus çoğunlukla solunum sistemi ile ilgili hastalıklara neden olmaktadır, Trachea bronchitis veya cennel cough olarak adlandırılan köpek öksürüğü hastalığı etkenlerinden biridir. Özellikle kalabalık ortamlarda barındırılan köpeklerde daha yaygındır. CAV-2 aşısı aynı zamanda CAV-1 aşı virusunun neden olabileceği korneal reaksiyonlarınıda önler.


KÖPEK NEZLESİ
(CANİNE PARAINFLUENZA)


Bu viral enfeksiyon solunum sisteminde orta derecede bir enfeksiyona neden olur. Ancak CAV-2 virusu ve Bordetella Bronchiseptica bakterisi ile kombine olduğunda çok şiddetli ve ölümcül enfeksiyonlar doğurabilmektedir.


CORONA VİRUS İSHALİ
(CANİNE CORONA VİRUS)


Corona viral enfeksiyonlar genellikle subklinik olarak seyreder. Kilinik belirtiler hafif bir intestinal akıntı ile başlar sonradan kusma ve ishal izler. Corona virus tek başına şiddetli enfeksiyona neden olmaz ancak Parvo virus ile birlikte çok şiddetli boyutlara ulaşır. Korumada aşılama şarttır.


KUDUZ
(CANİNE RABİES)


Kuduz sıcak kanlı hayvanların merkezi sinir sistemini etkileyen viral bir hastalıktır. Bu korkunç hastalığın etkeni RHABDO viruslardır. Bu viruslar beyinde yangı meydana getirmektedirler. Etken hayvanın salyasıyla taşınmaktadır. İnkubasyon periyodu (etkeni aldıktan hastalık belirtilerinin başlamasına kadar geçen zaman) 10 gün ile aylarca arasında değişir. Kuduz ölümcül bir hastalıktır. Klinik belirtiler oetaya çıktıktan sonra tedavi şansı hiç yoktur. Hastalıktan korunmada aşılama şarttır.