Make your own free website on Tripod.com

                                  

                              

101- "Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça." Hz. Muhammed
102- "Dört şey Arş'ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A'teyna."
        Hz. Muhammed
103- "Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin." Hz. Muhammed
104- "Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah'ın Kur'anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur." Hz. Muhammed
105- "Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar."
Hz. Muhammed
106- "Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin."Hz. Muhammed
107- "Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner."Hz. Muhammed
108- "Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin."Hz. Muhammed
109- "Dünyada aptallık dışında günah yoktur."Oscar Wilde
110- "Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır."Hz. Muhammed
111- "Sual de bilgiden doğar, cevap da..."Mevlâna
112- "Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim."Demokrit
113- "Nimete kavuşanların inkarından sakının."Hz. Muhammed
114- "Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin."Hz. Muhammed
115- "Ancak durgun su yıldızları yansıtır."Çin Özdeyişi
116- "Kim, Allah'ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın."Hz.Muhammed
117- "Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadın'da, at'ta ve evde'dir."Hz. Muhammed
118- "Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin."Hz. Muhammed
119- "Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın."Hz. Muhammed
120- "Bizle dünya, bizle başkaları, hatta bizle biz arasında ne kadar da çok hayal var."Michel Buton
121- "Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar."Hz.Muhammed
122- "Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.Hz.Muhammed
 123- "Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah'tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır."Hz. Muhammed
124- "Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür."Hz. Muhammed
125- "Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir."Hz. Muhammed
126- "Ey can, önce farenin şerrini defet sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala."Mevlâna
127- "Bilimden korkmak, dinin Tanrı'yı küçük görmesi ve intiharı demektir."Emerson
128- "Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar."
Hz. Muhammed
129- "İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana "diri" denilir."İbn-i Sina
130- "Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur."Hz. Muhammed
131- "Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah'ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan'ın kötülüğünden Allah'a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir." Hz. Muhammed
132- "Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik." J.Ernest Renan
133- "Mü'min bir yuvadan iki kere ısırılmaz." Hz. Muhammed
134- "Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç yaratır." Hz. Muhammed
135- "Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır." Hz. Muhammed
136- "Başlarınız düşünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır." Francis Picabia
137- "Çizik bir elmas, çizik olmayan çakıltaşından daha iyidir." Conficius
138- "Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur."
Hz. Muhammed
139- "Herkes Cennet'e kendi yoluyla gider." Büyük Frederick
140- "Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır." Hz. Muhammed
141- "Benim niyazım iki rekât namaza sığmaz." Muhammed İkbâl
142- "Benim Duam hayatımdır." Conficius
143- "Gerçek Dua hissedilendir." A.F.Y
144- "Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar." Hz.Muhammed
145- "Tenzih ve Teşbih'in eşdeğerde yaşanışı Tevhid'dir." Ahmed Hulûsi
146- "Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü..." Yunus Emre
147- "Keşke şirk, pişmanlık küfürdür."Ahmed Hulûsi
148- "Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz." Mevlâna
149- "Aşka "delilik" diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın." Muhammed İkbal
150- "Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah'ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok."
Hz.Muhammed
151- "Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir." Hz.Muhammed
152- "Kadınlara itaat nedamettir?."  Hz.Muhammed
153- "Putların anası, nefs putudur." Mevlâna
154- "Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafa'nın temizliğinden ne haber?. Mevlâna
155- "Telaffuz etmek, yaşamak anlamına gelmez." A.F.Y
156- "Uğursuzluk, evde kadında ve kısraktadır." Hz.Muhammed
157- "Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım." Hz.Muhammed
158- "Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın." Hz.Muhammed
159- "Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı." Hz.Muhammed
160- "Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır." Hz.Muhammed
161- "Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır." Hz.Muhammed
162- "Ne elbiseler gördüm içinde adam yok, ne adamlar gördüm sırtında elbise yok." Mevlâna
163- "İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır." Hz.Muhammed
164- "Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı.
Hz.Muhammed
165- "Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz." Mevlâna
166- "Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır." Goethe
167- "Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliğidir." Richard Bach
168- "Tırtılın 'dünyanın sonu' dediğine, Usta 'kelebek' der." Richard Bach
169- "Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür." Mevlâna
170- "İlk günah, olanı sınırlamaktır." Richard Bach
171- "Hakikat çıplak gezmeyi sever." Alman Atasözü
172- "Gülün annesi ,dikendir."  Mevlâna 
173- "Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır." Hz.Muhammed
174- "Dünya kehribar gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday kehribarın çekişinden kurtulmuştur." Mevlâna
175- "Düşünmek görmektir." Balzac 
176- "İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar" Yahya Kemal
177- "İnsanın gelişmesi içeriden dışarıya doğrudur." Freud
178- "Kelimelerin kölesi olma." Thomas Carlyle
179- "Kimden kaçıyoruz kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz? Hak'tan mı? Ne boş zahmet!" Mevlâna
180- "Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini..." Mevlâna
181- "Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır." Einstein
182- "Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler." Aldoux Huxley
183- "Durumlar değişmez, biz değişiriz." Henry David Thoreau
184- "Gerçek, bir çocuğun en içten gülüşü ya da bir sevgilinin öpüşüyle donanmış olarak seslenir bize; ama biz sevginin kapısını onun suratına çarpar ve sanki düşmanımızmış gibi davranırız." Halil Cibran
185- "Alışkanlıkların zinciri, önce hissedimeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.!"Benjamin Disraeli
186- "Bütün suretleri kabul edecek bir hale geldi kalbim benim Ceylanların otlağına döndü, keşişlerin manastırına
Put haneye döndü, tavaf edenlerin Kabe'sine kalbim Tevrat levhalarına, Kur'an sayfalarına. Ben Aşk dininin müntesibiyim
Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim, imanım orada." Muhiddin-i Arabi
187- "Daha sadaka, isteyenin eline düşmeden Rahman'ın eline değer." Hz.Muhammed
188- "Dikkat et Allah'ın dışındaki her şey batıldır." Lebid
189- "Allah vardı, O'nunla beraber hiçbir şey yoktu." Hz.Muhammed
190- "Kendini bilen Rabbini bilir." Hz.Muhammed
191- "Şüphesiz Rab'bınız sağır ve gaib değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır." Hz.Muhammed
192- "Biriniz namaza durduğunda ancak Rab'bine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi arasındadır."
 Hz.Muhammed
193- "Beni gören Hakk'ı görmüştür." Hz.Muhammed
194- "Ben Rahman'ın nefesini Yemen istikametinde buluyorum." Hz.Muhammed
195- "Bana Senin vücudunun vahdetini şuhud ettir." Muhiddin-i Arabi
196- "Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş." Baki
197- "Ne Sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir." Esat Muhlis Paşa
198- "Ecele çare olmaz." Fransız Atasözü
199- "Kurt dumanlı havayı sever." Fransız Atasözü
200- "Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım." Fransız Atasözü